Home

 

 

Yvonne Kap van Voorne Gas bv

Veiligheid voor alles! "Het is een begrip dat door ieder weldenkend mens wordt onderschreven. De consequentie van deze uitspraak is, dat er regels en wetten zijn om veiligheid te waarborgen.Met als doel het aantal slachtoffers en de schade te minimaliseren. Dat is een mooi gedache, maar die gedachte wordt vaak overschaduwd door onbegrip en irritaties. Daarover gaat dit interview, met iemand uit de praktijk. Yvonne Kap van Voorne Gas bv heeft te maken met "de mooie gedachte" en met de werkelijkheid van alledag. Lees meer...

Opdrachtgevers


Bel ons: 088-0275200

Brandveiligheid

Brandveiligheid wordt gezien als de normaalste zaak van de wereld maar daarmee wordt het duidelijk onderschat. Ook neemt verscherpt toezicht van het bevoegd gezag steeds minder een adviesrol in maar laten zij het toezicht bij u liggen, waar het in principe ook hoort. Het bevoegd gezag krijgt daar mee steeds meer een inspecterende, handhavende en sanctionerende rol. Dit geldt binnen b.v. de industrie, vastgoed, overheidsgebouwen, zorginstellingen, parkeergarages, hotels, ziekenhuizen en luchthavens.

Inspecties m.b.t brandveiligheid in gebouwen worden getoetst met de NEN6059-tool. Wij beschikken over deze tool. Naast de brandveiligheidsinspecties kan BIB

een periodieke conditiemeting uitvoeren. Gebouw eigenaar maar ook de gebruikers van het gebouw krijgen daarmee meer zekerheid omtrent de brandveiligheid van hun gebouw.

Vastgoed

Ingenieurs en Adviseurs


Met onze passie voor externe veiligheid, gevaarlijke stoffen en brandveiligheid dragen wij bij aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.

 

Samen met onze  gedreven professionals bieden wij oplossingen.

Werkt u met gevaarlijke stoffen? Dan bent u bij ons opleidingscentrum aan het juiste adres. We onderrichten bijvoorbeeld op interactieve wijze over de basis in de BRZO of  de PGS15 en uiteraard meer. Uw leerontwikkeling maken wij inzichtelijk.

Opleidingen

 

 

Brielsch Ingenieurs Bureau is een multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau. Wij ondersteunen opdrachtgevers in de publieke, (non)profit organisaties in Externe Veiligheid,  omgang met gevaarlijke stoffen en brandveiligheid. Als multidisciplinair bureau zijn wij in staat u te adviseren en/of te begeleiden op het gebied van vergunningverlening,  advies/audit, brandveiligheid en trainingen. Wij brengen samenhang tussen wettelijke eisen, uw bedrijfsprocessen en de uitvoering in de praktijk. Hierdoor bent u in staat de complexe wetgeving en oplossingen doeltreffend binnen uw bedrijf toe te passen.

 

Over Ons


Volg ons:

© Brielsch Ingenieurs Bureau BV       | All rights reserved. | KvK 69002061:  | BTW-nummer: NL857685016.B01